BẠN ĐÃ THẤU HIỂU TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC THIẾT LẬP MỤC TIÊU CHƯA?

– Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn không có ước mơ.
– Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn không có tương lai.
– Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn không phải sống mà là tồn tại.
– Nếu Bạn không có mục tiêu, thì chỉ vì Bạn chưa hình dung được bức tranh toàn cảnh về tương lai của mình.
– Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn chưa lựa chọn được con đường mà Bạn muốn đi.
– Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn sẽ làm mất tất cả những gì bạn đang có
– Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn chưa biết ý nghĩa của cuộc sống.
– Nếu Bạn không có mục tiêu, thì mọi kế hoạch đều vô nghĩa.
– Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn không biết Bạn sống vì gì và vì ai.
– Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn đi về đâu?
– Nếu Bạn không có mục tiêu, thì tức là Bạn không có đủ thông tin về cuộc đời mình.
– Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn sẽ không tạo ra được sự giàu có cho mình.
– Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn sẽ không bao giờ có được sự công nhận.
– Nếu Bạn không có mục tiêu, thì nghĩa là Bạn vẫn còn hoài nghi và sợ hãi.
– Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn không có ý chí.
– Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn là người thiếu cam kết và thiếu trách nhiệm.
Để thành công thì Mục tiêu cần viết ra giấy như một bức tranh.
Ngay lúc này đây, bạn hãy vẽ bức tranh cho mục tiêu cuộc đời mình. Cuộc đời bạn tươi đẹp hay xám xịt phụ thuộc vào bạn vẽ gì lên đó.