Hướng dẫn đánh giá sản phẩm trên trang TMDT Lazada

B1: Vào trang TMDT Lazada tại: https://www.lazada.vn

B2: Tìm kiếm sản phẩm muốn đánh giá. VD muối tắm sữa non. 

B3: Kéo xuống cuối trang sản phẩm phần Đánh giá và nhận xét

  • 1 Chọn phần Đánh Giá và nhận xét.
  • 2 Chọn 5 sao ( Hiển thị 5 sao đều có màu vàng là đúng)
  • 3 Nhập tiêu đề của đánh giá VD: Rất hài lòng….
  • 4 Nhập nội dung đánh giá
  • 5 Click vào gửi nhận xét.

Đánh giá sẽ được Lazada kiểm duyệt và đăng lên sau khi kiểm duyệt xong.