CHIẾN BINH K7 CÓ BIẾT

THIẾT LẬP MỤC TIÊU TÀI CHÍNH – CÁCH ĐƯA BẠN ĐẾN THÀNH CÔNG NHANH HƠN?

Nhiều bạn cảm thấy phân vân không biết sẽ đi về đâu trong cuộc sống. Bạn làm việc chăm chỉ nhưng vẫn chưa hài lòng với công việc hiện tại.

Lý do chính của ý nghĩ này là không đủ thời gian suy nghĩ về những gì bạn muốn từ cuộc sống và chưa hình thành những mục tiêu rõ ràng cho bản thân.

Thiếp lập mục tiêu tài chính là quá trình mạnh mẽ để suy nghĩ về ý tưởng, thúc đẩy bản thân để biến tầm nhìn tương lai thành hiện thực. Quá trình thiết lập mục tiêu giúp định vị được điều bạn muốn. Khi biết chính xác, nhất định bạn sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành.

Bài tập hôm nay sẽ giúp các bạn giải quyết vấn đề đó

HÃY THIẾT LẬP MỤC TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2016 THEO NLP.

Hướng dẫn: Các bạn đọc kỹ các câu hỏi và thực hành theo hướng dẫn rồi viết ra câu trả lời để hoàn thành bài tập này.

Tải ebook tại link dưới đây

BO CAU HOI TLMTTC NLP